K42

AIRPORT BERGEN

LOGISTICA CPH

Ejendommen K42 er beliggende på Kystvejen 42
i København Lufthavn. Det samlede areal udgør

19.023 m², hvoraf de 3.924 m² udnyttes til kontorer og de i alt 15.099 m² til logistik, lager og produktion. Der er parkering til i alt 450 biler.

 

Da K42 ligger i tilknytning til København Luft-havn, tilbyder K42 et meget højt sikkerheds-niveau. Ejendommen er særdeles velegnet som “Company House”, da K42 tilbyder en fuld pakke af fællesfaciliteter. Her kan nævnes fælles kantine med morgenmad og frokost, store og små mødelokaler, fælles reception etc.

 

www.k42.dk

 

 

Ejendommen er beliggende på Flyplassvegen

521, 5258 Blomsterdalen i Bergen Lufthavn,
Norge. Det samlede areal udgør 995 m², hvoraf der indgår 125 m² til opmagasinering mv. i kælderetage. Ialt er der 870 m² i grundplan, der benyttes til kontorer, kan-tine, personalerum, toiletter, køkkenområder, post-rum samt ramper. Der er parkering til i alt 100 biler.

 

Da bygnigen ligger i tilknytning til Bergen
Lufthavn, tilbyder Airport Bergen et meget
højt sikkerhedsniveau. Bygningen er oprindelig anlagt til aircraft catering med udendørs parkeringsmuligheder. Bygningen er opført i 2000 og i 2001 tilføjede man læsseramper.

 

http://airportbergen.nu/

Logistica CPH er en logistikejendom med bedste beliggenhed ved Københavns Lufthavn, med et samlet areal på 20.018 kvm kontor og lagerfacil-iteter samtmed direkte Airside Access. Ejendom-men er opført i 1993 og har gennemgået en større renovering i 2006 og fremstår moderne og tids-varende til virksomheder.

 

Placeringen ved Kystvejen er sammen med en række øvrige kendte fragt- og speditionsselskaber. Naboerne tæller således; PostNord, Kühne og Nagel, DHL, Swissport, SAS Cargo, FedEx, UPS, PostNord og Jetpak m.fl.

 

www.logisticacph.com

AIRPORT PROJECT

DEVELOPMENT ApS

T + 45 69 90 68 13

F + 45 69 90 68 15

 

 

E  info@airport-pd.com

 

 

 

Petersdalvej 1A

DK-2770 Kastrup

 

 

 

www.airport-pd.com

 

 

 

CVR. NR. 347 36 731