Bag Airport Projekt Development står en privat ejerkreds, som har betydelig erfaring med investering i og projektudvikling af lufthavnsejendomme.

CHRISTIAN BAUMANN

JESPER LINDHART

NIELS ADAMSEN

RENÉ CHRISTENSEN

Christian Baumann

adm.dir., CEO

 

 

Christian Baumann er uddannet tysk jurist på universitetet i Berlin. Christian har arbejdet med erhvervsejendomme siden 2002 og med lufthavnsejendomme siden 2008. Christian har forestået udvikling og finansiering af ejendomme i Storbritannien, Italien, Holland, Sverige, Norge, Tyskland og Danmark.

 

Kontakt information:

M + 45 23 42 93 30

E cb@airport-pd.com

 

Jesper Lindhart

Head of Security

 

 

Jesper Lindhard har en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han igennem 16 år fungerede som Liason Officer. I Airport Project Development varetager Jesper samtlige sikkerhedsmæssige områder, herunder overvågning af ejendomme og udendørsarealer samt endvidere handling og registrering af gæstebesøg.

 

Kontakt information:

M + 45 52 58 27 70

E jl@airport-pd.com

 

Niels Adamsen

Teknisk Chef

 

 

Niels Adamsen er driftsansvarlig

for den tekniske drift af den samlede bygningsmasse, hvilket omfatter overvågning og service af bygningernes installations- og varmeanlæg, pumpestationer, porte og elevatorer m.m. Niels er oprinde-lig uddannet elektriker og har i sin karriere bl.a. været udstationeret for UNHCR i Iran.

 

Kontakt information:

M + 45 26 78 66 21

E na@airport-pd.com

 

René Christensen

CFO

 

 

René Christensen har mange års erfaring som økonomichef og varetager den regnskabsmæssige rapportering og økonomiske styring.

René har ansvaret for rapportering og kontakt til danske og udenland-ske kunder samt endvidere at øko-nomiske processer, rapportering og aktiviteter håndteres på en pålidelig og effektiv måde.

 

Kontakt information:

M + 45 42 41 85 82

E rc@airport-pd.com

 

AIRPORT PROJECT

DEVELOPMENT ApS

T + 45 69 90 68 13

F + 45 69 90 68 15

 

 

E  info@airport-pd.com

 

 

 

Petersdalvej 1A

DK-2770 Kastrup

 

 

 

www.airport-pd.com

 

 

 

CVR. NR. 347 36 731